Peşrevler

Peşrev Nedir? Peş, baş demektir. Peşrev, önde gelen, başta icraa edilendir. Peşrevler, mûsıkîmizde genellikle ilk icraa edilen büyük usullü(15 zamanlı usullerden daha büyük usullerle bestelenmiş), uzun soluklu, sanatlı eserlerdir. Klâsik fasılda “Kâr”dan önce, Mevlevî Âyinlerinde “Nât-ı Mevlânâ”dan sonra, Mehterde en başta, Halk Faslında en başta kullanılır. Peşrevlerin biçim özelliği şöyledir: Peşrevler genelde 4, nâdiren 6 haneli olarak bestelenir. Hâne ortalarında Teslim, mülâzime, teslim ve mülâzime şeklinde tekrar eden kısımlar vardır. Peşrevler makamların fihristleridir. Bir makamın hemen hemen tüm özelliklerini gösterirler. Birinci hâne makamın temel özelliğini, ikinci hâne makama komşu olan makamların veya makamın diğer çeşnilerini, üçüncü hâne uzak makamlara geçgileri; tiz veyâ pest bölgeleri (meyanhâne), dördüncü hâne yine makamın kendi özelliklerini gösterir.

Kısacası peşrevler, dinleyicinin kulağına makamların özelliklerini tanıtır. Münferit (tek başına) olarakda icraa edilebilir.

İcraa edilmesi gereken muhtelif peşrevler:

Acemaşîran Peşrev – Neyzen Salih Dede 1 2


Beyâtî Peşrevi – Neyzen Emin Dede 2


Beyâtî Peşrevi – Seyfettin Osmanoğlu 2


Dügâh Peşrevi – Neyzen Yusuf Paşa 2


Ferahfezâ Peşrev – Tanbûrî Cemil Bey 2


Ferahfezfezâ Peşrev – Dede Efendi 2


Hicaz Hümâyun Peşrev – Neyzen Velî Dede 2  3


Hicaz Peşrev – Aziz Dede 1  2


Hicaz Peşrevi – Refik Fersan 1  2


Hicaz Peşrevi – Neyzen Sâlim Bey 1  2  3


Hicazkâr Peşrev- Tanbûrî Cemil Bey 2


Hüseynî Peşrevi – Lavtacı Andon 2


Hüzzam Peşrev – Seyfettin Osmanoğlu 1   2


Karcığar Peşrev – Tatyos Efendi 1   2   3


Mahûr Peşrev – Gazi Giray Han  1   2


Muhayyer Peşrev – Tanbûrî Cemil Bey 1  2


Nevâ Peşrev – Tanbûrî Cemil Bey 1  2


Nihâvend Peşrev – Sadettin Arel “Mini Mini”  1


Rast Peşrev – Farâbî “Dü-Şems”  1  2


Rast Peşrev – Refik Fersan “Musahabat-ı Mûsıkîye” 1   2


Sabâ Peşrev – Lâ Edrî “Mevlânâ”  1  2


Sabâ Peşrev – Tanbûrî Büyük Osman Bey 1  3


Segâh Peşrev – Neyzen Yusuf Paşa  1  2


Sultâniyegâh Peşrev – Refik Fersan  3


Uşşak Peşrev – Neyzen Salih Dede 1  2


Uşşak Peşrev – III. Selim 1  2


Tümünü indirmek için tıklayınız.