Neyzenler

  • Halil DİKMEN
  • Niyâzi SAYIN
  • Aka Gündüz KUTBAY
  • Sadrettin ÖZÇİMİ
  • Yavuz AKALIN
  • Salih BİLGİN
  • Yusuf KAYYA
  • Ahmed ŞAHİN
  • Ömer ERDOĞDULAR
  • Ali TAN

İnternetten kayıtlarına ulaşabileceğiniz bazı neyzenlerin yukarıda isimleri zikredilmiştir. Fırsat buldukça eklemeye devâm edeceğiz. Herhangi bir hiyerarşiye uyularak yazılmamıştır. Akla geliş sırasına göre zikredilmiştir. NEYEVİ

 

Ney derslerine, eserlere, kayıtlara, belgesellere kısaca Ney hakkında herşeye kolayca ulaşabileceğiniz