Neyzenler

  • Halil DİKMEN
  • Niyâzi SAYIN
  • Aka Gündüz KUTBAY
  • Sadrettin ÖZÇİMİ
  • Yavuz AKALIN
  • Salih BİLGİN
  • Yusuf KAYYA
  • Ahmed ŞAHİN
  • Ömer ERDOĞDULAR
  • Ali TAN

İnternetten kayıtlarına ulaşabileceğiniz bazı neyzenlerin yukarıda isimleri zikredilmiştir. Fırsat buldukça eklemeye devâm edeceğiz. Herhangi bir hiyerarşiye uyularak yazılmamıştır. Akla geliş sırasına göre zikredilmiştir. NEYEVİ