Hoşgeldiniz

Kıymetli ziyâretçimiz;

            Türk’e âit nice sanat varsa bunların nesilden nesile aktarılması sâdece “meşk usûlü” sayesinde olmuştur. Kaba tâbirle buna usta – çırak muhabbeti denir. Türk Sanatları bu yüzden her ustadan çırağa geçişte bir kez daha tekâmüle uğramış ve  bugünkü zirve noktasına ulaşabilmiştir. Bir başka deyişle dünkü ustanın tecrübeleri yarının ustası olacak çırağa aktarılmış ve bu tecrübeler çoğalmaya devâm emiştir. Ney Evi, bu sanatı size tek başına tamamiyle öğretmeye muktedir değildir. Tavsiyemiz en kısa zamanda bir ustanın rahley-i tedrîsine oturmanızdır. Ancak o zaman Ney Evi, belki yardımcı bir kaynak olabilir. Yine de bu vesîleyle Ney Evi’nden en ufak bir fâide ya da feyz alabilirseniz kendimizi zafere ulaşmış askerler gibi bahtiyar sayarız.

Editör

 

.