Hicrî Yılbaşı

Hicrî yıl başınızı tebrîk eder, yeni senenin bereketli kazanç, gönül zenginliği ve güzellikler getirmesini niyâz ederiz. NEYEVİ

Geçti bir yıl, yine bir mâh-ı Muharrem geldi
Söyle ey bâd-ı sabâ! Söyle; Hüseyn’ im nerede?
Göze nem, gönle elem, her yana mâtem geldi
Söyle ey bâd-ı saba!Söyle; Hüseyn’ im nerede?
Kurretü’l-ayn-ı Resûlü’s-sekaleyn’im nerede?

(Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU)